กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแปรที่ส่งผลต่ออัตราส่วนการขนส่งของสายการบินต้นทุนต่ำไทยแอร์เอเชีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy