กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผู้นำองค์กรกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF