กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาเมืองภูเก็ตกับการเมืองท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF