กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF