กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain – Targeted Model) กับการพัฒนาสมองและการเรียนรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF