กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิธีวิทยาการสร้างความไว้ใจว่าด้วยการเลือกใช้สำเนียงในภาษาลาวและตำแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยในการศึกษากลุ่มแรงงานชาวลาวข้ามชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy