กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่และการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้บริโภค Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล