กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติทางด้านโลจิสติกส์ด้านความเชื่อมั่นของผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบขนส่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคของผู้ประกอบการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy