กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารประเภทสำรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล