Return to Article Details การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในจังหวัดปัตตานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล