กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนดินแดนภูเขาไฟบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF