กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การตลาดแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาผู้บริโภคข้าวสารถุงในจังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF