กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF