กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในระดับตำบลของจังหวัดพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy