กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ได้รับยาฉีดอินซูลินเทียบกับกลุ่มที่ได้ยากินสามชนิด คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตำรวจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy