กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ต่างด้าวที่ฝากครรภ์และคลอดในโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF