กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนผสมการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ ประเภทโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF