กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทุนมนุษย์ของกองบัญชาการในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF