กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยเชิงปฏิกิริยาที่ก่อกำเนิดรัฐบาลแบบคณะรัฐมนตรี และตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF