Return to Article Details การทำนายความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนได้สูงสุดโดยประเมินจากการฟื้นตัวของอัตราการเต้นของหัวใจในนักกีฬาทีมชาติไทย PREDICTION OF MAXIMUM OXYGEN CONSUMPTION FROM HEART RATE RECOVERY OF THAILAND NATIONAL ATHLETES Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy