วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (Journal of politics, administration and law)
Return to Article Details Management of Innovation and Technology for Collabolative Faming in the Eastern Region Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล