กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล