กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “ล่า” : การแปลงรูปแบบของการสื่อสาร ด้วยการแต่งหน้าของตัวละครเอกในละครโทรทัศน์ยุคดิจิทัล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล