กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของสื่อกับสื่อมวลชน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล