กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจของชาวจีนในเวียดนาม (Người Hoa ở Việt Nam) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 1975 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF