กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงในการนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นจีนผ่านแบบเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF