กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คณะกรรมการกลางกลาโหม: การควบคุมอำนาจกองทัพ ของคณะราษฎรหลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 - 2477 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF