กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF