กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การส่งเสริมการพำนักระยะยาวของญี่ปุ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF