กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตามปฏิญญาโบโลญญ่า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF