กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของหญิงและชายที่สะท้อนให้เห็นจากภาษาญี่ปุ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF