กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ติมอร์ตะวันออก: การยึดครองการแทรกแซงและการพึ่งพิง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF