กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF