กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่มีต่อการแปลระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF