กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ขุนช้าง: ตัวละครผู้สร้างอารมณ์ขันในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF