กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา Download Download PDF