กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบในการตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลังสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาเกษตร ภาคเหนือตอนบน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF