กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF