กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อเสนอแนะการกำหนดน้ำหนักการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF