กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทและกระบวนการสื่อสารทางการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ: ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF