กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF