กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิเคราะห์สถานการณ์และคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของแรงงานสัญชาติพม่า ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF