กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โดยภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF