กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มานุษยวิทยาดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF