กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินของพระภิกษุและคู่สมรส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF