กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF