กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF