กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดง หมอลำหมู่เชิงธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF