กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจ ในการปกครองรัฐ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF