กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF